CERTIFICERING

De filterelementen in de WBS Ultra membraanfiltratie systemen bestaan uit 3 onderdelen:

1. de membranen die uit Polyethersulfon geproduceerd zijn
2. de potting (de hars) waarmee de membranen in het filterhuis bevestigd zijn
3. het filterhuis

Alle afzonderlijke onderdelen zijn gecertificeerd conform strenge eisen m.b.t. de invloed op de kwaliteit van drinkwater. De materialen/stoffen die bij de productie van de membranen en de hars (potting) gebruikt worden zijn allemaal FDA (Food&Drug Approval) goedgekeurd. Het filterhuis bestaat uit KIWA-gecertificeerde PVC-U buis. Bij toepassing van WBS Ultra membraanfiltratie systemen komen er geen stoffen vanuit de materialen in het water vrij. De filtersystemen hebben geen nadelige invloed op de kwaliteit van (drink)water.
 
Het Ministerie van VROM heeft in september 2003 goedkeuring verleend voor toepassing van UMF-systemen ten behoeve van Legionella-bestrijding in waterleidingsystemen. Ultrafiltratie kan hierbij als alternatief voor het thermische beheerproces worden toegepast. Belangrijke eis is dat het filtersysteem onderdeel wordt van het Beheersplan. Dit wordt in het LegionellaPlus Concept gerealiseerd. In het LegionellaPlus Concept wordt het ultra membraanfiltratie systeem onderdeel van het definitief Beheersplan