WBS

WBS is inmiddels ca. 6 jaar actief op het gebied van waterbesparing. Het gaat hierbij om toepassing van waterbesparende producten op kranen, douches en toiletten. WBS heeft in de loop der jaren vele verzorgingshuizen, ziekenhuizen, hotels en utiliteitsgebouwen van haar waterbesparende producten voorzien. Tevens geeft WBS advies aan ondernemingen om het verbruik aan drinkwater middels bv. hergebruik, toepassing van regenwater te reduceren.

Vanaf eind 2001 richt WBS zich naast waterbesparing tevens op Legionella Beheersing middels toepassing van Ultrafiltratie. WBS past inmiddels binnen een aantal branches haar systemen met succes toe. Vanwege de strengere eisen aan de kwailteit van drinkwater en de in december 2004 geactiveerde nieuwe Legionella-wetgeving richt WBS zich met name op haar Ultra membraanfiltratie systemen. De nieuwe wetgeving heeft voor de 7 hoog- en middenrisico categoriën:
* ziekenhuizen/verpleeg- en verzorgingshuizen
* hotels/bungalowparken
* gevangenissen
* zwembaden/sauna's
* kampeerterreinen
* jachthavens
strenge regels/richtlijnen voor Legionellapreventie. Alle overige eigenaren van collectieve waterleidinginstallaties dienen aan de zorgplicht te voldoen. Dit betekent dat zij wettelijk verplicht zijn om deugdelijk water te leveren.
WBS biedt voor alle eigenaren van collectieve waterleidinginstallaties een simpele, effectieve oplossing!
 
In het kader van LegionellaPlus met haar LegionellaPlus Concept, wordt het WBS Ultra membraanfiltratie systeem in het definitief Beheersplan opgenomen, waardoor na een voorgeschreven chemische desinfectie ("Nul"-situatie), een Legionella veilige situatie gerealiseerd wordt. Bijkomend voordeel is dat LegionellaPlus het project in een breder kader onder de loep neemt, waardoor ook energetisch naar het project gekeken wordt. Hierdoor kunnen gelijktijdig aanzienlijke besparingen op energie gerealiseerd worden!